• Deň uplynie bez ohľadu na to, či vstanete z postele alebo nie.

  •    

Hornooravská florbalová liga 2018/19

Registrácia skončila
Kategoria
Meno
Muži, Dorast
Opis
Muži od 15 rokov a viac
 
Turnaj
Meno
Hornooravská florbalová liga 2018/19
Obrázok
_dsc8969.jpg
Cena
180.00
Dátum splatnosti
01. 01. 1970
Maximálny počet tímov
7
Aktuálny počet registrovaných tímov
6
Opis
>Hornooravská florbalová liga o pohár starostu obce Rabča 2018/19
 
V. ročník HOFL
 
Organizátor: Florbalový Klub RAptORs, Adamčík Martin 0911 333 629 

 

>Štartovné: 180 € + vratná kaucia 30 € , zaplatiť  organizátorovi na číslo účtu: SK 24 1100 0000 0029 3805 4703 alebo priamo do rúk organizátora do stanoveného dátumu.(V kolónke správa uviezť názov tímu)

Hrací deň: Nedeľa, Sobota,(cez Vianočné prázdniny v týždni)
Systém: každý s každým, play off , o umiestnenie.
 
Hala: Športová hala Rabča
Hrací systém : 5+1, 3x15 min.  podľa medzinárodných florbalových pravidiel (IFF)
 

Viťaz 1.ročníka - FBK RAptORs
Víťaz 2. ročníka – FBK RAptORs
Víťaz 3. ročníka - FBK Novoť
Víťaz 4. ročníka - Starek Transport
Víťaz 5. ročníka - FBK RAptORs 

 


Základná časť:
hrací čas 3 x15 min. /posledné dve min. čistý čas/
hrací systém každý s každým
prví štyria postup do semifinále
družstvá na 5-8. mieste o umiestnenie

v prípade remízy nasleduje predlženie 3na3, neskôr nájazdy 
 
O umiestnenie:
hrací čas 3x15 min. /posledné dve min. čistý čas/
tím na 6. mieste sa stretne s tímom na 5.mieste po základnej časti.
v prípade remízy nasleduje séria troch samostatných nájazdov.
 
Play off:
 
semifinále:
hrací čas 3x15 min. /posledné dve min. čistý čas/
Hrá sa na dva zápasy .Skóre z oboch zápasov sa sčítava . Pri rovnosti gólov nasleduje predlženie 3na3, potom séria troch samostatných nájazdov.
tím na 1. mieste sa stretne s tímom na 4.mieste po základnej časti resp. tím na 2. mieste sa stretne s tímom na 3. mieste po základnej časti
O 3. miesto:
hrací čas 3x15 min. /posledné tri min. čistý čas/
v prípade remízy nasleduje predlženie 3na3, potom séria troch samostatných nájazdov
Finále:
hrací čas 3 x 20 min. /posledné tri min. čistý čas/
v prípade remízy nasleduje predlženie 3na3, potom séria troch samostatných nájazdov
 
Bodovanie:
víťazstvo  3 body
remíza a následné víťazstvo v samostatných nájazdoch alebo predlžení 2 body
remíza a následná prehra v samostatných nájazdoch alebo predlžení 1 bod
prehra 0 bodov
 
O poradí rozhoduje:
 
počet bodov dosiahnutých vo vzájomných zápasoch
rozdiel skóre vo vzájomnom zápase
celkový počet vstrelených gólov vo vzájomných zápasoch
celkový rozdiel skóre
celkový počet vstrelených gólov
los

Rozhodcovia : Licencovaní min. licencia 1a (podľa SZFB)
Kontakt hlavný organizátor:
Adamčík Martin 0911 333 629
adamcik.majtin@gmail.com

 
 
 
Minimálne požiadavky na organizáciu ligového kola, ktoré zabezpečí usporiadateľ:

certifikované bránky, mantinely
ihrisko v hale/telocvični má rozmery min. pre hru 5+1 (40 x 20m).
minimálne 2 šatne pre družstvá a 1 šatňa pre rozhodcov, s fungujúcimi sprchami
usporiadateľská služba (časomerač, zapisovateľ)
lekárnička
Do 24 hod. organizátor uverejní výsledky  na stránke www.fbkraptors.sk alebo na Facebooku:  FBK Raptors.
Výsledky aj priebeh ligy bude možno nájsť aj v miestnom periodiku – Rabčiansky chýrnik.
 
Platby:
Každý tím, ktorý sa prihlási do HOFL je povinný uhradiť štartovné do 20.11.2018 priamo usporiadateľovi , alebo na číslo účtu SK 24 1100 0000 0029 3805 4703.
Štartovné na sezónu 2018/19 činí 180.- €  + kaucia (zábezpeka)  30.- € za družstvo, ktorá bude vrátená vedúcemu družstvu po ukončení turnaja v plnej výške t.j. 30.- €  ak sa daný tím sa nedopustí žiadneho priestupku podľa bodu 1a, a 1.b, 1.c, priestupky.
Priestupky:
1.a, V prípade že sa jeden z účastníkov nemôže zúčastniť  kola, je povinný to nahlásiť usporiadateľovi min. 24 hod. pred stretnutím .
Ak sa nezúčastní daného kola bez ospravedlnenia, je povinný zaplatiť všetky výdaje súpera a zaplatí pokutu 20,- € organizátorovi turnaja.
Ak sa bude priestupok opakovať druhýkrát, organizátor má právo tento tím vylúčiť z turnaja a následne stráca právo na vrátenie štartovného a kaucie. Ak zo súťaže odstúpi kaucia prepadá v prospech ligy a odohraté zápasy budú kontumované v prospech súpera v  pomere 5:0.
1. b, Ak niektorý hráč z tímu spôsobí akúkoľvek škodu na majetku v mieste diania turnaja bude tímu odpočítaná kaucia vo výške 30.- € a dotyčný bude musieť nahradiť spôsobenú škodu v plnej výške!
1. c, ČK1 - pokuta 5 €, ČK2 - pokuta 10 €, ČK3 - vylúčenie z turnaja a pokuta  15.- €. Hráč, ktorý fyzicky napadne spoluhráča, protihráča, rozhodcu, usporiadateľa, alebo diváka bude potrestaný ČK3 a jeho tím finančnou pokutou 20.- € a hráč bude vylúčený z turnaja!
 
 2. a, hráč, ktorý nastúpi do zápasu bez toho aby bol napísaný na súpiske bude potrestaný 5.-€ pokutou. Ak nastúpia dvaja a viac zápas bude kontumovaný v prospech súpera v pomere 5:0.
 
2 b, Výstroj hráčov musí obsahovať rovnaké dresy (stačia vrchné diely dresu -tričká, štucne tiež nie sú podmienkou) celého družstva a označené číslami od 2 do 99 (čísla sú povinné). Ak družstvo nebude mať rovnakú sadu dresov, bude potrestané pokutov 5 € za každého hráča. V prípade rovnakých dresov je hosťujúce družstvo povinné prezliecť sa do sady dresov inej farby alebo použiť rozlišovacie triká.
 
 2 c, Družstvá hrajúce prvé zápasy a posledné zápasy majú povinnosť rozkladať a skladať mantinely. Ak sa tak nestane družstvo bude potrestané pokutou 5 €.
 
Každé družstvo je povinné odovzdať súpisku k registrácii.
Na súpiske treba vyznačiť vedúceho mužstva a kapitána. Na zápas môžu nastúpiť len hráči uvedení na súpiske podpísanej kapitánom a vedúcim družstva.
Zápis o stretnutí je nutné vyplniť najneskôr 5 min. pred začatím stretnutia a odovzdať k stolíku časomerača. Po skončení zápasu je kapitán povinný skontrolovať  zápis o stretnutí (prípadné pripomienky).
Čakacia doba je maximálne 10min, potom nasleduje kontumácia 0:5 v neprospech nezúčastneného družstva. Pri dvoch kontumáciách bude družstvo vylúčené z ligy a jeho výsledky anulované (sankcie vid. 1.a ,odsek o nezúčastnení sa na danom kole bez dôvodu). Každý hráč môže štartovať len v jednom tíme počas celej ligy.
Počas základnej časti je možné dopisovať hráčov do súpisky ale len takých ,ktorí doposiaľ nenastúpili v inom tíme , ktorý štartuje na tomto turnaji. V play off nie je dovolené na súpisku dopisovať ďalších hráčov.
Novinka. Počas základnej časti je možné dôjsť k prestupu hráčov do iných tímov. Bude to možné len po dohode oboch vedúcich tímov a zaplatení kaucie 10 € organizátorovi ligy.
 
Výnimky ligy:
a, Hráči mladší ako 18 rokov a to max. 15 roční, Všetci hráči, ktorí nedovŕšili do začatia turnaja 18 rokov, sú povinní mať so sebou potvrdenie od oboch rodičov, že môže štartovať na turnaji a to s ich vedomím a na vlastné riziko .
Vylúčenia hráča :
ČK1-vylúčenie hráča do konca zápasu , ČK2 stop na ďalšie stretnutie ČK3 vylúčenie z turnaja (viď.  pravidlá IFF+ odsek priestupky 1.c,)
 
Ceny:
Na konci celej súťaže bude víťaz odmenený putovným pohárom starostu obce Rabča.
Umiestnený na prvých troch priečkach dostanú diplom, poháre a medaile.
Ostatní zúčastnení dostanú diplom.

Najlepšie individuality budú taktiež ocenené.
Špeciálne ceny:Vyhlásenie najlepších hráčov stretnutia.
 
 
Konečné ustanovenia:
Usporiadateľ si vyhradzuje právo presunúť hrací čas vo výnimočných prípadoch t.j. ak sa oneskorí niektorá s obecných podujatí a podobne.
Tak tiež zrušiť  hrací deň poprípade ho presunúť na iný termín, ktorý bude vyhovovať väčšine tímov (rozhodne komisia vedúcich družstiev).
Turnaj nie je poistený a každý hráč štartuje na vlastné riziko.
 
Potrebné tlačivá:
1.Súpiska družstva
2. Potvrdenie rodičov mladšieho hráča ako 18 rokov ( povinné )
 
Dôležité dátumy:
 
 
20.11.  2018  - Koniec prihlášok do ligy !
 
20.11. 2018 - Povinnosť odoslania súpisiek v elektronickej podobe !
 
20.11.  2018 - Povinnosť uhradiť štartovné a zábezpeku !
 
25.11. 2018  -  Začiatok ligy a odovzdanie potvrdení hráčov mladších 18 rokov + odovzdanie podpísaných súpisiek jednotlivých družstiev !

 

# Méno tímu Krajina Variabilný symbol Stav zaplatenia
1 Prcinky Slovakia 205 Nie
2 Bojujúci... Slovakia 203 Nie
3 FBK LOKCA Slovakia 202 Nie
4 KFC Predná Hora Vatican 197 Nie
K dispozícií nie su ziadne vysledky

Sponzori