• Deň uplynie bez ohľadu na to, či vstanete z postele alebo nie.

 •    

HOFL - Hornooravská liga O pohar starostu obce

Registrácia skončila
Kategoria
Meno
Muži, Dorast
Opis
Muži od 15 rokov a viac
 
Turnaj
Meno
HOFL - Hornooravská liga O pohar starostu obce
Obrázok
1513295_659770557418899_11032445_n.jpg
Cena
160.00
Dátum splatnosti
01. 01. 1970
Maximálny počet tímov
8
Aktuálny počet registrovaných tímov
7
Zemepisné súradnice turnaja
49.482690960741785
19.48030094092246
Opis
Hornooravská florbalová liga v Rabči HOFL 2015
 
II. ročník Amatérskej florbalovej ligy o putovný pohár starostu obce .
 
Organizátor: Florbalový Klub RAptORS
 
Hrací deň: Nedeľa, Sobota,(cez Vianočné sviatky v týždni)
Systém: každý s každým, play off , o umiestnenie.
 
Hala: Športová hala Rabča
Hrací systém : 5+1, 3x15 min.  podľa medzinárodných florbalových pravidiel (IFF)
 
<span 12.8000001907349px;="" line-height:="" 20.7999992370605px;"="">Viťaz 1.ročníka FBK RAptORs

Základná časť:
 • hrací čas 3 x15 min. /posledné dve min. čistý čas/ posledné 2. min. čistý čas/
 • hrací systém každý s každým
 • prvý štyria priam postup do semifinále
 • družstvá na 5-8. mieste o umiestnenie
 
O umiestnenie:
 • hrací čas 3x15 min. /posledné dve min. čistý čas/
 • tím na 6. mieste sa stretne s tímom na 5.mieste po základnej časti.
 • v prípade remízy nasleduje séria troch samostatných nájazdov.
 
Play off:
 
semifinále:
 • hrací čas 3x15 min. /posledné dve min. čistý čas/
 • hrá sa na dva  zápasy .Skóre z prvého zápasu sa sčítava . Pri rovnosti gólov nasleduje séria troch samostatných nájazdov
 • tím na 1. mieste sa stretne s tímom na 4.mieste po základnej časti resp. tím na 2. mieste sa stretne s tímom na 3. mieste po základnej časti
O 3. miesto:
 • hrací čas 3x15 min. /posledné tri min. čistý čas/
 • v prípade remízy nasleduje séria troch samostatných nájazdov
Finále:
 • hrací čas 3 x 20 min. /posledné tri min. čistý čas/
 • v prípade remízy nasleduje séria troch samostatných nájazdov
 
Bodovanie:
 • víťazstvo  3 body
 • remíza a následné víťazstvo v samostatných nájazdoch 2 body
 • remíza a následná prehra v samostatných nájazdoch 1 bod
 • prehra 0 bodov
 
O poradí rozhoduje:
 
 • počet bodov dosiahnutých vo vzájomných zápasoch
 • rozdiel skóre vo vzájomnom zápase
 • celkový počet vstrelených gólov vo vzájomných zápasoch
 • celkový rozdiel skóre
 • celkový počet vstrelených gólov
 • los 
Rozhodcovia : Licencovaní min. licencia „C“ (zabezpečí organizátor)
Kontakt hlavný organizátor:
Adamčík Peter  :0910 160  411
Vnenčák Matúš  0901 702 221
Adamčík Martin  0949 637 457
Email: info@fbkraptors.sk
 
 
 
Minimálne požiadavky na organizáciu ligového kola ktoré zabezpečí usporiadateľ:
k dispozícii sú certifikované bránky, mantinely
 • ihrisko v hale/telocvični má rozmery min. pre hru 5+1!!! (40 x 22m).
 • minimálne 2 šatne pre družstvá a 1 šatňa pre rozhodcov, s fungujúcimi sprchami
 • usporiadateľská služba (časomerač, zapisovateľ)
 • zdravotnícka služba, ktorá bude mať so sebou lekárničku.
 • organizátor bude mať povinnosť odoslať výsledky turnaja najneskôr a to do uzávierky regionálnych novín Naša Orava, Rabčiansky Chýrnik. Do 24 hod. uverejní výsledky  na stránke www.fbkraptors.sk alebo na Facebooku:  FBK Raptors
 
Platby:
Každý tím ktorý sa prihlási do HOFL je povinný uhradiť štartovné do 20.12. 2014  priamo usporiadateľovi , alebo na číslo účtu 0324324052/0900 .
Štartovné na sezónu 2014 činí 160.- €  + kaucia (zábezpeka)  50.- € za družstvo ktorá, bude vrátená vedúcemu družstvu po ukončení turnaja v plnej výške t.j. 50.- €  ak sa daný tím sa nedopustí žiadneho priestupku podľa bodu 1a, a 1.b, 1.c, priestupky.
Priestupky:
1.a, V prípade že sa jeden s účastníkov nemôže zúčastniť  kola je povinný to nahlásiť usporiadateľovi min. 24 hod. pred stretnutím .
Ak sa nezúčastní daného kola bez ospravedlnenia je povinný zaplatiť všetky výdaje súpera a zaplatí pokutu 20,- € organizátorovi turnaja.
Ak sa bude priestupok opakovať druhý krát organizátor má právo tento tím vylúčiť z turnaja a následne stráca právo na vrátenie štartovného a kaucie. Ak zo súťaže odstúpi kaucia prepadá v prospech ligy a odohraté zápasy budú kontumované v prospech súpera v  pomere 5:0.
1. b, Ak niektorý hráč s tímu spôsobí akúkoľvek škodu na majetku v mieste diania turnaja bude tímu odpočítaná kaucia vo výške 50.- € a dotyčný bude musieť nahradiť spôsobenú škodu v plnej výške!
1. c, ČK1 - pokuta 5 €, ČK2 - pokuta 10 €, ČK3 - vylúčenie z turnaja a pokuta  15.- €. Hráč, ktorý fyzicky napadne spoluhráča, protihráča, rozhodcu, usporiadateľa, alebo diváka bude potrestaný ČK3 a jeho tím finančnou pokutou 20.- € a hráč bude vylúčený z turnaja!
 
 2. a, hráč, ktorý nastúpi do zápasu bez toho aby bol napísaný na súpiske a podpísaný bude potrestaný 5.-€ pokutou. Ak nastúpia dvaja a viac zápas bude kontumovaný v prospech súpera v pomere 5:0.
 
2 b, Výstroj hráčov musí obsahovať rovnaké dresy (stačia vrchné diely dresu -tričká, štucne tiež nie sú podmienkou) celého družstva a označené číslami od 2 do 99 (čísla sú povinné !). Ak družstvo nebude mať rovnakú sadu dresov bude potrestané pokutov 5 € za každého hráča. V prípade rovnakých dresov je hosťujúce družstvo povinné prezliecť sa do sady dresov inej farby alebo použiť rozlišovacie triká.
 
 2 c, Družstvá hrajúce prvé zápasy a posledné zápasy majú povinnosť rozkladať a skladať mantinely. Ak sa tak nestane družstvo bude potrestané pokutou 3 €!
 
Každé družstvo je povinné odovzdať súpisku k registrácii !!!
Na súpiske treba vyznačiť vedúceho mužstva a kapitána. Na zápas môžu nastúpiť len hráči uvedený na súpiske podpísanej kapitánom a vedúcim družstva.
Zápis o stretnutí je nutné vyplniť najneskôr 5 min. pred začatím stretnutia a odovzdať k stolíku časomerača!!! Po skončení zápasu je kapitán povinný skontrolovať  zápis o stretnutí (prípadné pripomienky) a podpísať ho!!!
Čakacia doba je maximálne 10min, potom nasleduje kontumácia 0:5 v neprospech nezúčastneného družstva. Pri dvoch kontumáciách bude družstvo vylúčené s ligy a jeho výsledky anulované (sankcie vid. 1.a ,odsek o nezúčastnení sa na danom kole bez dôvodu). Každý hráč môže štartovať len v jednom tíme počas celej ligy.
Počas základnej časti je možné dopisovať hráčov do súpisky ale len takých ,ktorý doposiaľ nenastúpili v inom tíme , ktorý štartuje na tomto turnaji. V play off nie je dovolené na súpisku dopisovať ďalších hráčov!.
 
Výnimky turnaja:
Usporiadateľ turnaja nepovoľuje žiadne výnimky!
a, Hráči mladší ako 18 rokov a to max. 15 roční, Všetci hráči, ktorí nedovŕšili do začatia turnaja 18 rokov, sú povinní mať so sebou potvrdenie od oboch rodičov, že môže štartovať na turnaji a to s ich vedomím a na vlastné riziko .
b, hráči, ktorý štartujú v inej regionálnej lige mimo tých tímov, ktoré prizval na turnaj usporiadateľ.
Vylúčenia hráča :
ČK1-vylúèenie hráča do konca zápasu , ČK2 stop na ďalšie stretnutie ČK3 vylúčenie z turnaja !!! (viď.  pravidlá IFF+ odsek priestupky 1.c,)
 
Ceny:
Na konci celej súťaže bude víťaz odmenený putovným pohárom starostu obce Rabča.
Umiestnený na prvých troch priečkach dostanú diplom, poháre a medaile.
Ostatní zúčastnený dostanú diplom.
Budú odmenený individuálne hráči ako najlepší strelec, najproduktívnejší hráč a najlepší brankár ligy, najlepší hráč každého tímu.
Špeciálne ceny:Vyhlásenie najlepších hráčov stretnutia.
 
 
Konečné ustanovenia:
Usporiadateľ si vyhradzuje právo presunúť hrací čas vo výnimočných prípadoch t.j. ak sa oneskorí niektorá s obecných podujatí a podobne!
Tak tiež zrušiť  hrací deň poprípade ho presunúť na iný termín, ktorý bude vyhovovať väčšine tímov (rozhodne komisia vedúcich družstiev).
Turnaj nie je poistený a každý hráč štartuje na vlastné riziko!!!
 
Potrebné tlačivá:
1.Súpiska družstva
2.Prihláška na turnaj
3. Potvrdenie rodičov mladšieho hráča ako 18 rokov ( povinné! )
HOFL-Formular.doc
 
Dôležité dátumy:
 
 
12.12.  2015  - Koniec prihlášok do ligy !
 
12.12. 2015 - Povinnosť odoslania súpisiek v elektronickej podobe !
 
12.12.  2015  - Povinnosť uhradiť štartovné a zábezpeku !
 
20. 12.  2015  -  Začiatok ligy a odovzdanie potvrdení hráčov mladších 18 rokov + odovzdanie podpísaných súpisiek jednotlivých družstiev !
# Méno tímu Krajina Variabilný symbol Stav zaplatenia
1 Rabča Stars Slovakia 52 Áno
Poradie Dátum Čas Zápas Výsledok
1. 21. 12. 2014 13:00 FBK RAptORs B - FBK Zákamenné 3:4
2. 21. 12. 2014 14:00 Rabča STARS - FBK Lokca 6:4
3. 21. 12. 2014 15:00 FBK RAptORs - Bobrov Beavers 6:2
Voľno: FBK Námestovo
1. 30. 12. 2014 16:00 Bobrov Beavers - FBK Lokca  0:1
2. 30. 12. 2014 17:00 FBK Námestovo - FBK RAptORs  3:9
3. 30. 12. 2014 18:00 Rabča STARS - FBK RAptORs B  7:9
Voľno: FBK Zákamenné
1. 2. 1. 2015 16:00 FBK RAptORs - Rabča STARS  7:6
2. 2. 1. 2015 17:00 FBK Lokca - FBK Námestovo  4:6
3. 2. 1. 2015 18:00 FBK Zákamenné - Bobrov Beavers  6:1
Voľno: FBK RAptORs B
1. 4. 1. 2015 11:00 FBK RAptORs B - FBK Námestovo  1:3
2. 4. 1. 2015 12:00 FBK Beavers - Rabča STARS  5:4 p.sn
3. 4. 1. 2015 13:00 FBK Lokca - FBK Zákamenné  4:3
Voľno: FBK RAptORs
1. 11. 1. 2015 13:00 FBK RAptORs - FBK Zákamenné  3:2
2. 11. 1. 2015 14:00 FBK Lokca - FBK RAptORs B  1:7
3. 11. 1. 2015 15:00 Rabča STARS - FBK Námestovo  6:1
Voľno: Bobrov Beavers
1. 18. 1. 2015 16:00 FBK Námestovo - Bobrov Beavers  2:3
2. 18. 1. 2015 17:00 FBK Zákamenné - Rabča STARS  5:4
3. 18. 1. 2015 18:00 FBK RAptORs B - FBK RAptORs  1:11
Voľno: FBK Lokca
1. 25. 1. 2015 13:00 FBK RAptORs - FBK Lokca  7:5
2. 25. 1. 2015 14:00 FBK Zákamenné - FBK Námestovo  5:1
3. 25. 1. 2015 15:00 Bobrov Beavers - FBK RAptORs B  9:3
Voľno: Rabča STARS
Play off
1.2. 2015 - 16:00 - 18:00 8.2. 2015 - 13:00 - 15:00 22.2. 2015 - 13:00 - 16:00   

Sponzori